Contipso Market

Лицензионно споразумение на купувача

Всички произведения на нашите автори (снимки, векторни изображения, видео, аудио, готово обучително съдържание, софтуерни шаблони, др.) са обхванати от лицензионното споразумение на купувача. Ако вашият краен продукт включва произведенията на автора, които ще бъдат безплатни за крайния потребител или продадени не повече от веднъж, тогава стандартният лиценз е това, от което имате нужда. Ако вашият краен продукт е курс за електронно обучение, също се прилага стандартен лиценз. Разширен лиценз се изисква, ако Крайният Продукт ще бъде продаден повече от веднъж, подготвя се да бъде използван като част от външна рекламна кампания (билбордове, плакати флаери и др.) или като част от етикетирането и опаковането на продукта.

Стандартен лиценз Разширен лиценз
Брой крайни продукти 1 Неограничено
Използване в безплатен краен продукт

Не

(с изключение на случаите, когато крайният продукт е e-курс)

Да
Използвайте, за да създадете краен продукт и да го прехвърлите на клиента си срещу заплащане повече от веднъж

Не

(с изключение на случаите, когато крайният продукт е e-курс)

Да
Използване като част от учебната програма/програма за корпоративна и образователна институция

Да

Да
Продукти или услуги при поискване (персонализирани електронни курсове, уебсайтове и други)

Да

(Един лиценз за всеки продукт по заявка)

Да

(Един лиценз за неограничен продукти по заявка)

Използвайте като част от Външна рекламна кампания

Не

Да
Използва се като част от етикетирането и опаковането на продукта

Не

Да
Препородажба в други магазини за съдържание, Stock банки и др., както и за използването в темплейти/шаблони

Не

Не
Използвайте за създаване на лога и търговски марки

Не

Не

Стандартен лиценз

Съществените аспекти на това споразумение
1. Стандартният лиценз ви дава постоянен, неизключителен, световен лиценз за използване на произведенията на автора, които сте избрали. Прочетете текста на този лиценз за подробностите, които се отнасят до използването на творбите на автора.
2. Имате право да използвате авторските творби, за да създадете един краен продукт за себе си или за един клиент. Крайният продукт може да бъде разпространяван безплатно или да бъде продаден не повече от веднъж.
Изключение: Можете да продадете крайния продукт неограничен брой пъти в случай, че вашият краен продукт е уеб-базиран (не CD) курс за електронно обучение.

Нещата, които можете да направите с творбите на автора

1. Можете да създадете един краен продукт за клиент и можете да прехвърлите този краен продукт на клиента си срещу заплащане не повече от веднъж. Този лиценз се прехвърля на клиента ви.
2. Можете да направите произволен брой копия на единния краен продукт, стига Крайният продукт да се разпространява безплатно.
3. Можете да променяте или манипулирате произведенията на автора. Можете да комбинирате авторските произведения с други файлове и да направите производна работа от него. Резултатите са предмет на условията на този лиценз. Можете да извършвате такива действия, докато крайният продукт, който създавате, е такъв, който отговаря на дефиницията на Крайния продукт посочена по-долу.
Например: Можете да лицензирате Шаблон за курс, да включите свои собствени изображения, да промените фона, оформлението на текста и т.н. и да го представите на аудиторията.

Нещата, които не можете да направите с творбите на автора
1. Не можете да продавате крайния продукт повече от един път (с изключение на случаите, когато крайният продукт е курс за електронно обучение). Ако вие или вашият клиент искате да продадете крайния продукт, ще ви е необходим Разширен лиценз.
2. Не можете да използвате авторските произведения за създаване на лога и търговски марки.
3. Не можете да препродавате авторските произведения в други магазини за съдържание, Stock банки както и да ги използвате за продажба в темплейти/шаблони и др.. Не можете да направите това с авторски произведения самостоятелно или в пакет с други файлове и дори да промените авторските произведения на автора. Не можете да препродавате или да предоставяте произведения на автора като такива или с повърхностни модификации. Тези действия не са разрешени, дори ако предоставянето е безплатно.
Например: не можете да лицензирате произведенията на автора и след това да ги направите налични на сайта си, за да могат потребителите да ги изтеглят

4. Не можете да използвате произведенията на автора във всяко приложение, което позволява на крайния потребител да персонализира дигитален или физически продукт според специфичните му нужди, като например приложение „при поискване“, „направено по поръчка“ или „изгради го сам“. Можете да използвате произведенията на автора по този начин само ако закупите отделен лиценз за всеки краен продукт, включващ творби на автора, създадени с помощта на приложението.
Примери за приложения „при поискване“, „направени по поръчка“ или „изградете сами“: строители на уебсайтове, „създаване на собствени“ приложения за слайдшоу и генератори на електронни картички. Ще ви е необходим един лиценз за всеки продукт, създаден от клиент, или се свържете с нас за допълнително обсъждане

Други лицензионни условия
1. Можете да използвате произведенията на автора само за законни цели. Също така, ако произведенията на автора съдържат образ на човек, дори и ако произведенията на автора са издадени с Разрешение за снимане и публикуване на снимки (Освобождаване на фотомодела от права)от лицето, не можете да го използвате по начин, който създава фалшива идентичност, предполага лично одобрение на продукт от лицето или начин, който е клеветнически, нецензурен или унизителен, или във връзка с чувствителни теми.
2. Този лиценз може да бъде прекратен, ако го нарушите. Ако това се случи, трябва да спрете да правите копия или да разпространявате крайния продукт, докато не премахнете творбите на автора от него.
3. Авторът на творбите на автора запазва собствеността върху творбите на автора, но ви дава лиценз на база на тези условия. Този лиценз е между автора на произведения и вас. Контипсо не е страна по този лиценз или този, който ви дава лиценз.
Определения
Използван термин Значение
Произведение на автора Векторна и растерна графика, Видео и аудио файлове, Шаблони за софтуер, Текстови файлове, Обучително съдържане
Краен продукт Продуктът, получен чрез модифициране на творбите на автора, изискващ комбинация от умения и усилия. а) за произведения на автора като шаблон на софтуера, крайният продукт е персонализирана реализация на този шаблон. Например: Ако произведението на автора е шаблон за курс за електронно обучение, крайният продукт се счита за курс за електронно обучение, изпълнен с всякаква информация и медийни файлове. б) за други видове творби на автора, Крайният Продукт е произведение, което включва както произведенията на автора, така и други неща, така че да е по-голямо по обхват и по различен по характер от произведенията на автора. Например: ако произведенията на автора са графични, крайният продукт се счита за курс или брошура, която включва този характер.

Разширен лиценз

Съществените аспекти на това споразумение
1. Разширеният лиценз ви дава постоянен, неизключителен, световен лиценз, за да използвате произведенията на автора, които сте избрали. Прочетете текста на този лиценз за подробностите, които се отнасят до използването на творбите на автора.
2. Имате право да използвате произведенията на автора, за да създадете крайния продукт (и) за себе си или за вашия клиент (и) и крайният продукт (и) може да бъде продаден повече от веднъж.
Нещата, които можете да направите с творбите на автора
1. Можете да създадете крайния продукт (и) за клиент (и), след което този лиценз се прехвърля от вас на вашия клиент (и).
2. Вие сте свободни да продавате и да правите произволен брой копия от крайния продукт (и).
3. Можете да използвате авторските творби като част от Външна рекламна кампания или като част от етикетирането и опаковането на продукта.
4. Можете да променяте, модифицирате или манипулирате авторските произведения. Можете да комбинирате авторските произведения с други файлове и да направите производна работа от него. Резултатите са предмет на условията на този лиценз. Можете да извършвате такива действия, стига крайният продукт (и), който създавате, да отговаря на дефиницията на крайния продукт.
Например:

а) Можете да лицензирате Шаблон за курс, да добавите свои собствени изображения, текст и т.н. и да създадете свой собствен курс за електронно обучение.

б) Можете да лицензирате векторно изображение, да го манипулирате, да добавите свои графични елементи, за да създадете различни илюстрации

Нещата, които не можете да направите с творбите на автора
1. Не можете да препродавате авторските произведения в други магазини за съдържание, Stock банки както и да ги използвате за продажба в темплейти/шаблони и др.. Не можете да направите това с авторски произведения самостоятелно или в пакет с други файлове и дори да промените авторските произведения на автора. Не можете да препродавате или да предоставяте произведения на автора като такива или с повърхностни модификации. Тези действия не са разрешени, дори ако предоставянето е безплатно.

Например: Не можете да лицензирате редица векторни изображения и да ги препродавате като векторен пакет.

2. Не можете да използвате авторските произведения за създаване на лога и търговски марки.

Други лицензионни условия
1. Можете да използвате произведенията на автора само за законни цели. Също така, ако произведенията на автора съдържат образ на човек, дори и ако произведенията на автора са издадени се Разрешение за снимане и публикуване на снимки (Освобождаване на фотомодела от права) от лицето, не можете да го използвате по начин, който създава фалшива идентичност, предполага лично одобрение на продукт от лицето или начин, който е клеветнически, нецензурен или унизителен, или във връзка с чувствителни теми.
2. Този лиценз може да бъде прекратен, ако го нарушите. Ако това се случи, трябва да спрете да правите копия или да разпространявате крайния продукт, докато не премахнете творбите на автора от него.
3. Авторът на творбите на автора запазва собствеността върху творбите на автора, но ви дава лиценз на база на тези условия. Този лиценз е между автора на произведения и вас. Контипсо не е страна по този лиценз или този, който ви дава лиценз.
Определения
Използван термин Значение
Произведение на автора Векторна и растерна графика, Видео и аудио файлове, Шаблони за софтуер, Текстови файлове, Обучително съдържане
Краен продукт Продуктът, получен чрез модифициране на творбите на автора, изискващ комбинация от умения и усилия. а) за произведения на автора като шаблон на софтуера, крайният продукт е персонализирана реализация на този шаблон. Например: Ако произведението на автора е шаблон за курс за електронно обучение, крайният продукт се счита за курс за електронно обучение, изпълнен с всякаква информация и медийни файлове. б) за други видове творби на автора, Крайният Продукт е произведение, което включва както произведенията на автора, така и други неща, така че да е по-голямо по обхват и по различен по характер от произведенията на автора. Например: ако произведенията на автора са графични, крайният продукт се счита за курс или брошура, която включва този характер.

Политика за възстановяване сума за купувачите

Контипсо осигурява среда, в която Авторите предлагат (качват и описват) своите произведения и купувачите избират какъв продукт и под какъв лиценз да го закупят. Контипсо не отговаря за съответствието на закупения продукт с представеното от Автора, но осигурява възможност в рамките на 14 календарни дни, купувача да представи възражения за несъответствие.

Информация за авторите

Тези правила очертават какво се очаква от вас като автор в Contipso market. Те осигуряват прозрачен подход към възстановяванията, като предоставят на вас и на вашите купувачи страхотно изживяване на платформата.

Като създател и собственик на вашите елементи, вие носите отговорност пред хората, които ги купуват. Тези правила се основават на законите за потребителите, които смятаме, че са най-добрата основа, която се прилага за сделките, които се случват в Contipso Market. Моля, имайте предвид, че в допълнение към тези правила, всяка страна има свои закони за възстановяване на средства и смятаме, че е добра идея да се запознаете с всички други приложими закони, където се намирате и къде се намира купувачът.

Ето случаите, в които очакваме да възстановите сумата за закупени ваши произведения, ако това е поискано от купувача

Елементът е "не както е описан"

Елементът е "не както е описан", ако е съществено различен от описанието на артикула или предварителен преглед, така че не забравяйте да го "кажете, както е", когато става въпрос за възможностите и функционалностите на вашите произведения. Ако се окаже, че продуктът не е "описан", вие сте длъжни да възстановите на купувачите заплатената сума сумата за този продукт.

Елементът не работи както трябва

Ако даден продукт не работи по начина, по който трябва и не може лесно да бъде фиксиран, вие сте длъжни да възстановите на купувачите заплатената за продукта сума. Това включва ситуации, в които вашият продукт има проблем, който би спрял купувачът да го купи, ако първоначално са знаели за проблема. Ако елементът може да бъде фиксиран, тогава трябва да го направите незабавно, чрез актуализиране на вашия артикул, в противен случай сте длъжни да възстановите купувачите на тази стока.

Елементът има уязвимост в сигурността

Ако даден продукт съдържа уязвимост в сигурността и не може лесно да бъде поправена, вие сте длъжни да възстановите на купувачите заплатената за продукта сума. Ако елементът може да бъде фиксиран, тогава трябва да го направите незабавно, като актуализирате елемента си. Ако елементът ви съдържа уязвимост, която не може да бъде поправена в подходяща времева рамка, вие сте длъжни да възстановите на купувачите на този елемент.

Когато възстановяването не е необходимо да се дава Ако елементът Ви е съществено подобен на описанието и визуализацията и работи по начина, по който трябва, по принцип няма задължение за възстановяване в следните ситуации:

 • не го искат, след като са го изтеглили;
 • този елемент не отговаря на техните очаквания;
 • те просто променят мнението си;
 • по погрешка са купили нещо;
 • те нямат достатъчен опит за използване на продукта;
 • те искат добра воля;
 • вече не могат да получат достъп до елемента, защото той е бил премахнат (съветваме купувачите да изтеглят продукти веднага щом ги купят, за да избегнат тази ситуация).

Информация за купувачите

Тези правила очертават какво можете да очаквате от авторите на продуктите, които купувате.

Като създател и собственик на продуктите в Contipso Market, всеки автор носи отговорност пред вас за закупените от вас артикули. Тези правила се основават на законите за потребителите, които смятаме, че са най-добрата основа, която се прилага към сделките, които се случват на Contipso Market, така че вие като купувач имате опит и знаете какво да очаквате от всички автори. Моля, имайте предвид, че в допълнение към тези правила, всяка страна има свои закони, свързани с възстановяването на средства, и тези местни закони не са изключени, ако се отнасят за вас.

Ето случаите, в които очакваме от авторите да възстановят суми по дадена стока и свързани услуги, които сте закупили.

Елементът е "не както е описан"

Елементът е "не както е описан", ако е съществено различен от описанието на елемента или предварителен преглед, така че трябва да очаквате от автора да го "каже, както е", когато става въпрос за възможностите и функционалностите на продукта. Ако се окаже, че продуктът не е "описан", ще имате право на възстановяване.

Продуктът не работи както трябва

Ако даден продукт не работи по начина, по който трябва и не може лесно да се определи, имате право на възстановяване на сумата. Това включва ситуации, в които елементът има проблем, който би ви попречил да го закупите, ако първоначално сте знаели за проблема. Ако елементът може да бъде фиксиран, тогава авторът е длъжен да го направи незабавно чрез актуализиране на елемента, в противен случай имате право на възстановяване на тази стока.

Елементът има уязвимост в сигурността

Ако даден елемент съдържа уязвимост в сигурността и не може лесно да бъде поправена, имате право на възстановяване на сумата. Ако елементът може да бъде фиксиран, тогава авторът трябва да го направи незабавно, чрез актуализиране на елемента. Ако елементът ви съдържа уязвимост, която не може да бъде поправена от автора в срок до 7 дни, тогава имате право на възстановяване на сумата за този продукт.

Защо не може да бъде дадено възстановяване

Ако елементът е съществено подобен на описанието и визуализацията и работи по начина, по който трябва, по принцип няма задължение за възстановяване в следните ситуации:

 • не го желаете, след като сте го изтеглили;
 • този елемент не отговаря на вашите очаквания;
 • просто променяте мнението си;
 • купили сте си нещо по погрешка;
 • нямате достатъчно познания, за да използвате елемента;
 • искаш добра воля; или
 • вече нямате достъп до елемента, защото е бил премахнат (съветваме ви да изтеглите артикули веднага след като сте ги закупили, за да избегнете тази ситуация).

Описание на процеса по възстановяване

1. Купувачът изпраща е-мейл на support@contipso.com в който описва номера на поръчката и номера на продукта в нея, който според него подлежи на възстановяване, както и описание на причината поради която изисква възстановяване.
2. Контипсо в срок до 72 часа уведомява по е-мейла въведен в платформата автора за постъпило искане за възстановяване на сума за закупен продукт, в който описва номера на поръчката и номера на продукта в нея, който според него подлежи на възстановяване, както и описание на причината, поради която изисква възстановяване.
3. Авторът има 7 дни да коригира продукта и да уведоми Контипсо на е-мейл на support@contipso.com за резултата от заявката на възстановяване на суми.
4. В случай че авторът не уведоми Контипсо за резултата от заявката за възстановяване на купувача или няма възможност да коригира продукта възстановения по т.3 ред, Контипсо започва процедура по възстановява цялата сумата на купувача.
5. В случай по т. 4 Контипсо уведомява купувача за решението за възстановяване на сумата на покупката.
6. Купувачът избира платежен метод, чрез който сумата на покупката да бъде възстановена и уведомява Контипсо на support@contipso.com
7. В срок до 72 часа Контипсо възстановява сумата на купувача.

Публично споразумение на автора

Публично споразумение на автора
 • Можете да зададете своя собствена цена за всеки качен от вас продукт
 • Продажби за стандартни и разширени лицензи
 • Няма изключителност (можете да продавате произведенията си на други Магазини за съдържание и Stock банки без ограничения)
 • Осигурен канал за продажби, чрез предлагане на продуктите в модула за разработка на електронно съдържание (Contipso Author) и системата за електронно обучение (Contipslo LMS)
 • Маркетинг на каталога с продукти
 • Пълна статистика за продажбите в личен акаунт

Общи разпоредби

Настоящото споразумение определя правоотношението между Автора и Контипсо. Авторът назначава Контипсо като агент, който разпространява и лицензира произведенията на авторите.

Контипсо получава правото за възпроизвеждане, използване, публикуване, преиздаване, компресиране, препращане, публикуване, редактиране, създаване и продажба на печатни копия или копия създадени по друг начин на произведенията автора с цел маркетинг.

Купувачите получават правото за възпроизвеждане, използване, публикуване, преиздаване, компресиране, препращане, публикуване, излагане, публично показване и разпространение на произведенията на автора без права да ги продават на трети страни. Също така, в съответствие с условията на това Споразумение, Авторът предоставя правото и гарантира неизключителен, непрехвърляем, безкраен лиценз, като дава на Купувача правото да използва творбите на Автора по целия свят, в пълно съответствие с условията и условията на Лицензионното споразумение на купувача.

Права и задължения на страните:

 • Контипсо полага всички разумни търговски мерки, за да защити творбите на автора от неправомерно изтегляне и разпространение;
 • Контипсо има право да редактира информация и да коригира грешките в творбите на автора по собствена преценка;
 • Контипсо решава дали творбите на автора отговарят на изискванията на уебсайта на Contipso Market;
 • Контипсо има право да премахва, редактира, изтрива или блокира всяко текстово съобщение или произведения на автора, които са признати за нарушаващи настоящото споразумение или авторското право, правото на частна или интелектуална собственост или са признати като такива по каквато и да е друга причина. Авторът се съгласява с конфискацията на всички такси, платени за такива произведения на изкуството;
 • За да оптимизирате ресурсите на библиотеката на уебсайта, Контипсо си запазва правото периодично да изтрива творби на участници, които не са били продавани дълго време, са били деактивирани или отхвърлени от модератора на уебсайта;
 • Контипсо си запазва правото да използва поверителната информация на участниците, всички данни, програми, произведения на изкуството и т.н. и обещава да гарантира защитата на поверителната информация в съответствие с Политиката за поверителност на уебсайта. Авторът е отговорен за цялата информация, която предоставя на Контипсо;
 • Контипсо има право да използва творбите на автора за търговски и промоционални цели на уебсайта. Авторът е съгласен, че когато произведенията му се използват за тези цели, таксата не се заплаща;
 • Контипсо, неговите собственици и служители не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени или последващи щети, произтичащи от умишлени или случайни действия във връзка с използването или невъзможността за използване на представените на Уебсайта произведения на изкуството, неизправност от какъвто и да е вид или прекратяване на уебсайта; и като следствие загуба на търговска информация, печалба или други финансови загуби от името на Автора или Купувача;
 • Авторът разбира и приема, че това Споразумение между Автор и Контипсо му забранява да качва художествени произведения, които нарушават авторски права, права на интелектуална собственост, права върху търговска марка, и каквито и да е други права на собственост;
 • Изтриването на творбите на автора от уебсайта се извършва или от автора, или от модератор на Контипсо при поискване от страна на автора;
 • Авторът може да публикува произведенията си на всякакви други магазини за съдържание или Stock банки, без ограничения.

Гаранции и декларации

Приемайки условията и условията на това Споразумение, Авторът гарантира и декларира:
 • Авторът има необходимите права да сключи това Споразумение и е автор или собственик на всички необходими авторски права и права върху интелектуалната собственост върху произведенията на автора и върху всички негови елементи.
 • Авторът може да предостави лицензионни права за произведенията.
 • Произведенията на Автора съдържат пълна, адекватна и необходима подкрепяща информация за ефективните продажби на Уебсайта, подкрепящата информация е пълна, точна и не съдържа неверни, неподходящи или противоречиви мета-данни, не съдържа подкрепяща информация, която нарушава авторските права и всички други сродни права;
 • Че притежава Разрешение за снимане и публикуване на снимки (Освобождаване на фотомодела от права) за произведенията качени за продажба от автора, изобразяващи хора и/или частна собственост, които Доставчикът доставя на Уебсайта, (Бланка на разрешението за снимане и публикуване на снимки може да изтеглите от тук – на Български | на Английски);
 • Произведенията на авторите, предоставени на уебсайта, са оригиналното произведение на автора;
 • Произведенията на Автора не са използвани и няма да бъдат използвани от Автора за създаване на лога, търговски марки;
 • Произведенията на авторите не съдържат никакви механизми или средства за защита, които да възпрепятстват използването или копирането на творбите на авторите в случаите, разрешени от настоящото споразумение или лицензионното споразумение на купувача;
 • Произведенията на автора не съдържат вредни програмни кодове, вируси, не съдържат други механизми и устройства, които могат да изтриват, променят, нарушават произведенията или уебсайта на автора, или да причиняват щети на оборудването, компютърните системи, те не съдържат нищо, засягащо наличността или възможността за използване на произведения на автора или уебсайта;

Възнаграждение на автора

 • Автора сам определя желаната цена за всяко от качените от него произведения, вариации на произведения (различни размери или формати);
 • Авторът сам избира лицензите, под които да се продават неговите произведения и съответно определя желаната цена;
 • Върху цената на произведението, определена от Автора, Контипсо автоматично добавя комисионна в размер на максимум 50%.
 • Контипсо има право да определя и променя по своя преценка добавяната комисионна за всяко отделно произведение качено от Автора;
 • Върху сбора на определената от автора цена и добавената комисионна на Контипсо в Уебсайта, в зависимост от държавата и типа на купувача се начислява или не начислява съответното ДДС;
 • Авторът може да определи цената на своите произведения, включително нулева стойност на произведението (безплатно разпространение);
 • За всяка реализирана продажба на произведение в профила на Автора се натрупва определената от него сума. Сумата е достъпна за изтегляне след изминаването на период от 14 календарни дни, в които всеки купувач може да предяви претенции за несъответствие между описанието на предложения и получения продукт.
 • Изплащането на натрупаната сума се извършва по заявка на Автора след достигане на минималната сума от 50 € на личния акаунт на автора;
 • Ако автора е юридическо лице, при подаването на заявката е необходимо да прикачи фактура за заявената сума;
 • За всяка заявена за изтегляне сума Контипсо събира авансов данък авторски и лицензионни възнаграждения съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ
 • Таксата на автора за произведения на изкуството, продадени на купувача по време на преходен период от тридесет (30) дни, в случай на прекратяване на този договор, се изплаща на автора в пълно съответствие с настоящото споразумение;

Прекратяване на Споразумението

Настоящото споразумение е валидно до прекратяването му.

Прекратяване на споразумението по инициатива на Автора:

Авторът има правото и възможността да прекрати настоящото споразумение, като по всяко време може да изтрие качените произведения. Копия на произведенията остават достъпни за закупилите ги потребители в техните профили в contipso.com

Прекратяване на споразумението по инициатива на Контипсо:

Ако авторът е заподозрян в измамни действия или нарушения на правилата и условията на Раздел 2. Правата и задълженията на страните и 3. Гаранции и декларации, Контипсо има право да прекрати едностранно споразумението и да прекрати сътрудничеството със автора. В този случай всички творби на автора ще бъдат изтрити от уебсайта, сметката на автора ще бъде блокирана, натрупаните в акаунта пари от Contipso Market ще бъдат конфискувани, авторът ще бъде уведомен за това по електронната поща.

Авторът разбира и приема отговорността и рисковете от какъвто и да е вид, произтичащи от използването на Сайта от Автора.

С приемането на това Споразумение, Авторът потвърждава, че е прочел това Споразумение и разбира неговите разпоредби и е имал възможността да получи независим правен съвет. Авторът се съгласява да предостави на Купувача неговите/нейните произведение (я) неизключителен, непрехвърляем, безкраен, лиценз, разрешаващ използването на произведения на изкуството по целия свят, в пълно съответствие с правилата и условията на лиценза на купувача Споразумение, без право на подлицензия и прехвърлянето му на трети страни, което позволява да се използва, променя, променя изцяло или частично съдържание на произведението за създаването на всеки краен продукт в рамките на разрешената употреба, но не предоставя авторски права на произведения на изкуството и/или права на интелектуална собственост. Авторът е съгласен с условията на настоящото споразумение.

Определения

Използван термин Значение
Автор Физическо или юридическо лице, което е автор или собственик на всички права върху произведенията на автора, които той доставя на уебсайта за показване, прехвърляне или за продажба на купувачите.
Купувач Регистриран потребител на уебсайта, който може да закупи права за използване на произведенията на участниците, представени на уебсайта.
Уебсайт Контипсо е уебсайт, който включва свързан хардуер, софтуер, бази данни, произведения на участниците, интерфейси, алгоритми, регистрирани потребители и техните данни
Произведение на автор Векторна и растерна графика, Видео и аудио файлове, Шаблони за софтуер, Текстови файлове, Обучително съдържане
Краен продукт

Продуктът, получен чрез модифициране на творбите на автора, изискващ комбинация от умения и усилия.
а) за произведения на автора като шаблон на софтуера, крайният продукт е персонализирана реализация на този шаблон. Например: Ако произведението на автора е шаблон за курс за електронно обучение, крайният продукт се счита за курс за електронно обучение, изпълнен с всякаква информация и медийни файлове.


б) за други видове творби на автора, Крайният Продукт е произведение, което включва както произведенията на автора, така и други неща, така че да е по-голямо по обхват и по различен по характер от произведенията на автора. Например: ако произведенията на автора са графични, крайният продукт се счита за курс или брошура, която включва този характер.

Изисквания към произведенията на авторите

Изображения
Типове продукти

Снимка, Векторна графика, Икони и Персонажи

Технически изисквания
 • Изискванията за максимален размер на файловете, минимален размер в мегапиксели, файлови формати са различни за различните типове произведения от Вид „Изображения“. Конкретните изисквания са детайлно описани при качването на произведението.
 • Растерните изображения изображението не трябва да съдържа шум, прах и драскотини, хроматични аберации при 100% увеличение.
 • В описанието на произведенията, които представляват на векторни изображения е необходимо правилно да бъдат отразени програмата, с която може да се редактира файла и минималната и максималната версия.
 • Визуализацията на векторните изображенията, използвана за показване в резултата от търсене и филтриране трябва да е във формат JPEG, което съответства на векторната версия и с минимален размер 730x456 пиксела. Допуска се за по големи пакети да бъдат представени до 5 допълнително подкрепящи изображения. С цел по добра визуализация на продукта за продажба се допуска визуализация, чрез колаж, който да позволи в по-висока степен на детайлност и изчерпателност да представи продукта.
 • Трябва да се избягват непреднамереното замъгляване, екстремни ъгли или криви, следи от компресиране на JPEG и шум на изображението - също като всеки вид вграден текст, по-специално времеви печати, подписи и лога.
Правни изисквания:
 • Вие сте този, който трябва да бъде автор на произведението и всички негови компоненти
 • Изображенията не трябва да съдържат лога или търговски марки
 • Ако изображението изобразява истинско лице, трябва да разполагате с Разрешение за снимане и публикуване на снимки (Освобождаване на фотомодела от права)
 • Изображенията не трябва да съдържат сгради, продукти или места, защитени с право на интелектуална собственост (в случай, че са изобразени реални съществуващи обекти)
 • Всички изображения трябва да отговарят на етичните стандарти на Контипсо
Търговски, артистични, тематични изисквания:
 • Трябва да се качат само изображения с оригинален размер.
 • Не трябва да увеличавате размера на изображението с помощта на специален софтуер, за изображение с малък размер, за да удовлетворите техническите изисквания;
 • Също така няма нужда от намаляване на размера на изображението, освен ако не е необходимо за попадане в по-ниска ценова категория.
 • Изображенията трябва да имат правилна експозиция, обектът трябва да е на фокус.
 • Векторите изображения трябва да бъдат креативни и детайлни (прости изображения с липса на креативни детайли ще бъдат отхвърлени от модератора на уебсайта).
 • Векторното изображение не трябва да съдържа авторски шрифтове.
 • Векторното изображение не трябва да бъде векторизирано от готови материал или рисунка с помощта на специален софтуер (векторните елементи трябва да се изработват ръчно, вие сте този, който трябва да бъде автор на векторните материали, можем да ви помолим да предоставите оригиналните материали, за да докажете, че сте техен автор).

Видео
Типове продукти

Ситуационно видео, Обучително видео, Видео персонажи, Видео елементи

Технически изисквания
 • Изискванията за максимален размер на файловете, разделителна способност и файлови формати са различни за различните типове произведения от Вид „Видео“. Конкретните изисквания са детайлно описани при качването на произведението.
 • Всяко публикувано видео ще бъде защитено автоматично след изпращане за публикуване с насложен воден знак.
 • За видеоматериали от тип Обучително видео е необходимо да подготвите и представите видео извадка или визуализационни изображения, които в максимална степен да представят предлагания продукт.
Правни изисквания:
 • Вие сте този, който трябва да бъде автор на произведението и всички негови компоненти
 • Видео материалите не трябва да съдържат лога или търговски марки
 • Ако видеото изобразява истинско лице, трябва да разполагате с Разрешение за снимане и публикуване на снимки (Освобождаване на фотомодела от права)
 • Видеото не трябва да съдържат сгради, продукти или места, защитени с право на интелектуална собственост (в случай, че са изобразени реални съществуващи обекти)
 • Всички видео произведения трябва да отговарят на етичните стандарти на Контипсо
Търговски, артистични, тематични изисквания:
 • Ще бъдат приемани за публикуване кадри със силна композиция, която е добре осветена и правилно изложена.
 • Ще бъдат приемани за публикуване кадри с очевидни и полезни теми, които могат да се харесат на широк кръг потенциални потребители.
 • Ще бъдат приемани за публикуване кадри, които включват движещи се обекти.
 • Ще бъдат приемани за публикуване кадри, които са възможно най-близо до оригинала. Когато е необходимо, можете да извършите основна корекция на цветовете и корекция на изображението.
 • Ще бъдат приемани за публикуване кадри, които са били редактирани и премахват рязкото движение на камерата, започват в началото или в края на заснемането.
 • Няма да бъдат приемани за публикуване кадри, които са слабо съставени или не са създадени по професионален начин (осветление, избор на обекти, дълбочина на полето, експозиция и т.н.).
 • Няма да бъдат приемани за публикуване кадри от ръка, които имат нестабилно движение на камерата, вибрации или трептене, което не добавя стойност към снимката.
 • Няма да бъдат приемани за публикуване кадри, които съдържат малко или никакво движение. Когато снимате статична среда
 • Няма да бъдат приемани за публикуване кадри, съдържащи звук, който не добавя стойност към файла. Например, кадри, направени в парка, могат да съдържат общ звук от фона, но ако двама души се окажат близки и техният разговор се чува, звукът не е полезен и това трябва да се премахне от файла.
 • Няма да бъдат приемани за публикуване кадри, които имат видими артефакти за компресия като шум или пикселизация.

Аудио
Типове продукти

Звук, Мелодия, Песен, Фон, Обучително аудио

Технически изисквания
 • Изискванията за максимален размер на файловете, файлови формати са различни за различните типове произведения от Вид „Аудио“. Конкретните изисквания са детайлно описани при качването на произведението.
 • За аудиоматериали от тип Обучително аудио е необходимо да подготвите и представите аудио извадка, която в максимална степен да представят предлагания продукт.
 • Визуализацията на аудио произведенията, използвана за показване в резултата от търсене и филтриране трябва да е във формат JPEG, с минимален размер 730x456 пиксела. Визуализацията е илюстративна и служи за по-нагледно представяне на съдържанието на вашето произведения при показване на продукта при търсене.
Правни изисквания:
 • Вие сте този, който трябва да бъде автор на произведението и всички негови компоненти
 • Всички аудио произведения трябва да отговарят на етичните стандарти на Контипсо

Текст
Типове продукти

Статия, Книга, Учебник, Сценарий, Игра, Упражнение, Казус, Въпросник, Презентация, Обучение, Чек лист, Тест

Технически изисквания
 • Изискванията за максимален размер на файловете, файлови формати са различни за различните типове произведения от Вид „Текст“. Конкретните изисквания са детайлно описани при качването на произведението.
 • Визуализацията на произведенията, използвана за показване в резултата от търсене и филтриране трябва да е във формат JPEG и с минимален размер минимум 730x456 пиксела. С цел по добра визуализация на продукта за продажба се допуска представяне, чрез колаж, който да позволи в по-висока степен на детайлност и изчерпателност да представи произведението. Може да публикувате до 5 демонстриращи съдържанието изображения или видеоматериали.
Правни изисквания:
 • Вие сте този, който трябва да бъде автор на произведението и всички негови компоненти
 • Всички произведения трябва да отговарят на етичните стандарти на Контипсо

Курсове и елементи
Произведенията от тази тип представляват интерактивно обучително съдържание разработено със специализиран софтуер.

Типове продукти

Урок, Курс, Модул, Интерактивен елемент, Игра

Технически изисквания
 • Изискванията за максимален размер на файловете, файлови формати са различни за различните типове произведения от Вид „Курсове и елементи“. Конкретните изисквания са детайлно описани при качването на произведението.
 • Визуализацията на произведенията, използвана за показване в резултата от търсене и филтриране трябва да е във формат JPEG и с минимален размер минимум 730x456 пиксела. С цел по добра визуализация на продукта за продажба се допуска представяне, чрез колаж, който да позволи в по-висока степен на детайлност и изчерпателност да представи произведението. Може да публикувате до 5 демонстриращи съдържанието изображения или видеоматериали.
Правни изисквания:
 • Вие сте този, който трябва да бъде автор на произведението и всички негови компоненти
 • Всички произведения трябва да отговарят на етичните стандарти на Контипсо

Шаблони
Произведенията от тази тип представляват шаблони за интерактивно съдържание разработено със специализиран софтуер.

Типове продукти

Шаблон за презентация, Шаблон за курс, Шаблон за видео, Интерактивен елемент

Технически изисквания
 • Изискванията за максимален размер на файловете, файлови формати са различни за различните типове произведения от Вид „Шаблони“. Конкретните изисквания са детайлно описани при качването на произведението.
 • Визуализацията на произведенията, използвана за показване в резултата от търсене и филтриране трябва да е във формат JPEG и с минимален размер минимум 730x456 пиксела. С цел по добра визуализация на продукта за продажба се допуска представяне, чрез колаж, който да позволи в по-висока степен на детайлност и изчерпателност да представи произведението. Може да публикувате до 5 демонстриращи съдържанието изображения или видеоматериали.
Правни изисквания:
 • Вие сте този, който трябва да бъде автор на произведението и всички негови компоненти
 • Всички произведения трябва да отговарят на етичните стандарти на Контипсо

Етични стандарти на Контипсо

Не приемаме:
 • файлове, изобразяващи сцени на насилие;
 • файлове с нецензурно, порнографско, обидно съдържание;
 • файлове, изобразяващи лога, търговски марки, търговски наименования;
 • файлове, съдържащи изображения на обекти, които са защитени от патенти, авторски права или права на интелектуална собственост, произведения на съвременното изкуство;
 • файлове, изобразяващи елементи на дизайн, защитени с авторско право;
 • файлове, базирани на архивни изображения, илюстрации, списания, репродукции и др
 • файлове, съдържащи изображения на документи, посочващи лични данни, скрийнсейвъри, компютърни екрани, актуални карти;
 • досиета, илюстриращи елементи на военни награди, военно имущество, символи и атрибути на държавната власт, държавна собственост.

Публикуване на произведения

1. След регистрация в платформата имате непосредствена възможност да добавите продукт от всеки вид и тип.
2. Различните типове продукти позволяват публикуване на повече от една разновидност на продукта или публикуване в различен формат (Видове Изображения, Видео и Аудио), което ви позволява да определите различна цена за всяка от разновидностите. Пример: Изображенията с различна големина, могат да бъдат публикувани в ценови пакети S, M, L, XL и MAX.
3. Всички произведение се публикуват по подразбиране под Стандартен лиценз.
4. Всички произведение се публикуват по подразбиране под Стандартен лиценз.
5. След като сте готови с качването на произведението го изпращате за публикуване.
6. Служител на Контипсо преглежда произведението за съответствие с общите условия и в рамките на 24 часа го публикува или ви уведомява в системата за причините за непубликуване.
7. Имате възможност във всеки момент да редактирате или спирате от продажба произведения. Всяка редакция или повторно пускане в продажба преминава през процедура на одобрение по т. 6.

Публикуване на обяви и кандидатстване с оферти

Контипсо дава възможност на потребителите, които не са успели да намерят продукт в магазина да публикуват обява за изпълнение, като определят в детайли изискванията към обхват и цена на разработката.

Заявител има възможност да създава неограничен брой обяви за изпълнение в Contipso Market. Обявите се разделят на два основни типа – с или без критерии за оценка:

1. Обява без критерии за оценка – Заявителя описва в свободен текст изискванията към кандидатите и в последствие избира по-своя преценка най подходящия от тях;
2. Обява с критерии за оценка – при този тип обява заявителя има възможност да определи отделни критерии за оценка – цена, срок за изработка, опит на кандидата или др., като дефинира точките, които могат да бъдат получени при различните степени на съответствие за всеки отделен кандидат-изпълнител за всеки критерии. Системата автоматично създава класиране, като заявителят избира по своя преценка изпълнителя.

Важно: Контипсо предоставя безвъзмездно инфраструктура за комуникация между възложители и изпълнители, като по никакъв начин не гарантира, реферира или разрешава спорове между възложители или изпълнители!

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

КОНТИПСО ООД е публично търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203837236, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1434, район Витоша, ул. Божур No 18, електронна поща: office@contipso.com, интернет страница: www.contipso.com.
В Контипсо ООД признаваме, че спечелването и запазването на доверието Ви е важно за нас. Защитата на личните Ви данни е отговорност, на която обръщаме много сериозно внимание. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни Контипсо ООД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица.

Настоящият документ съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни.

Използвани термини:

„Лични данни“ представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано;

„Субект на данни“ е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В настоящия случай администратор на лични данни е Контипсо ООД;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора. Под „обработващ лични данни“ в настоящата политика се има предвид служител на Контипсо ООД;

Правното основание, въз основа на което Контипсо ООД обработва лични данни е даденото от Ваша страна доброволно съгласие. Във връзка с целите, посочени по-долу, Вие следва да дадете изрично съгласието си за всяка отделна цел посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox), което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я текст. Когато е направен избор, се появява отметка в кутийката, с оглед на което Вие вече сте дали съгласието си Вашите лични данни да бъдат обработвани от Контипсо ООД. Когато не е направен избор, кутийката е празна. Имайте предвид, че има случаи в които съгласието Ви е задължителна предпоставка за регистрация в настоящия сайт и неговите модули.

Лични данни, които Вие предоставяте:

Личните данни, които предоставяте директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни. Предоставянето на личните Ви данни при използването на сайтовете не е задължително, освен ако желаете да си направите доброволна регистрация.

Личните данни, които събираме при извършена от Вас доброволна регистрация са: име и фамилия, имейл адрес и/или други. Това е информация, която следва да посочите, за да може да си направите регистрация и чрез която може да бъдете идентифициран лично.

Лични данни извън данните за създаване на доброволна регистрация

Също така събираме и друга информация, която Вие можете да предоставите доброволно, по Ваша преценка, и предоставянето й не е предпоставка за регистрация на профил в системата или някой от нейните модули. Такава информация не Ви идентифицира лично, например: пол, интереси, хобита и подобни.

За модул Contipso Market (https://market.contipso.com)
 • Нелични данни като: IP-адрес (адрес на интернет протокол), тип на браузъра и операционна система (това може да се изнесе като общо);
 • Лични данни, като име и фамилия, адрес на електронна поща, пощенски адрес, информация за фактуриране. Ако сте автор на произведение, в регистрационния формуляр или при сключване на Споразумението, ние имаме право да поискаме документ за самоличност, издаден от правителството на страната, в която пребивавате. Можем също така да събираме данните на автора за данъчни такси;
 • Данни на потребителя, като например брой посещения и изтегляния на страници, поведение на уебсайта, лични редакции на профил, оставени коментари и други дейности на уебсайта на Контипсо.


За модул ПОРТФОЛИО (https://portfolio.contipso.com )

В модул „Портфолио“, можете да добавите, лични данни и доказателствени материали свързани с Вашето образование, личностно развитие и професионален опит, които може да включват, но не се изчерпат до дипломи, сертификати, удостоверения, снимки и др.

При създаване на учителско портфолио имате възможноста да добавите информация и за Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък, за което е необходимо да се уверите, че за публикуването на лични данни (имена, снимки, сертификати, награди и т.н) за деца до 16 г., чрез които те могат да бъдат идентифицирани, имате писмено разрешение от техните родители.

Такива данни, посочени в профила на потребителя (Вашият профил) се пазят по Ваше желание с цел презентирането Ви пред останалите потребители на системата или някой от нейните модул. Вие можете да ги коригирате и/или заличите във всеки един момент от профила си. 

Всяко създадено от Вас портфолио по Ваша преценка може да бъде:
 • изцяло публично (т.е. достъпно за всеки посетител на сайта)
 • заключено с код, като Вие решавате на кого да предоставите достъп (достъпът се осигурява за срок от 24 ч., след което кодът е невалиден)

 • Всяко портфолио и всички лични данни и прикачени файлове в него може да бъдат напълно изтрити директно от Вас, чрез административния панел на модула достъпен след вход. Когато предоставяте публично лична информация в системата или някой от нейните модули , следва да имате предвид, че тя може да бъде видяна от други посетители на системата или някой от нейните модули и ние нямаме възможност да предотвратим по-нататъшното й използване от тях.  Целите на събирането на посочените лични данни са описани по-долу в настоящата политика за поверителност и защита на личните данни.

  Как използваме социалните медии?

  Използваме социалните медии по различни начини. От една страна ги използваме, за да промотираме нашата дейност, продукти и услуги, както и за да рекламираме, подобрим и администрираме своите собствени услуги.

  Интеграция с приставки на социални медии. Интегрирали сме приставки на социални медии в нашиата системата или някой от нейните модули. Това означава, че когато кликнете върху един от тези бутони (като бутона „харесва ми" на Facebook), споделяме част от информацията Ви с доставчика на съответната социална медия. Ако в този момент сте вписани в профила си в съответната социална медия, доставчикът на медията може да свърже тази информация с Вашия профил в социалната медия и евентуално да покаже вашите действия на профила Ви, правейки ги видими за останалите потребители, с които сте свързани. 

  Други услуги и функции, свързани със социални медии. Може да интегрираме още услуги, свързани със социални медии (като съобщения в социални медии), чрез които да общувате с нас или с Ваши познати във връзка с нашите услуги. Може също да поддържаме профили в социални медии и да предлагаме приложения на сайтовете на различни социални медии. Всеки път, когато се свържете с нас чрез социална медия, доставчикът на съответната социална медия може да Ви позволи да споделяте информация с нас. Ако изберете да споделяте, ще бъдете общо уведомени от доставчика коя информация ще бъде споделяна. Например, когато се вписвате в своя профил посредством профила си в социална медия, определена информация (както е било разрешено от доставчика на социалната медия) може да бъде споделена с нас. Това може да включва Вашия адрес, възраст или профилни снимки, запазени във Вашия профил. 

  Лични данни, които се събират автоматично:

  Когато посещавате системата ни или някой от нейните модули, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично. 

  Обобщена информация - Log Files - както много други сайтове ние получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате системата ни или някой от нейните модули (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в системата ни или някой от нейните модули и кои страници сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва: 

  Бисквитки (‘Cookie'): това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с наш или друг сайт.

  Повече информация за „cookie” можете да намерите на Тук .

  Използваме следните типове "бисквитки":

  (1) Бисквитки за статистики, които анонимно запомнят компютъра или мобилното Ви устройство, когато посещавате системата ни или някой от нейните модули. Те следят начина на търсене и ни помагат да изградим профил за това как нашите читатели използват системата ни или някой от нейните модули. Можем да използваме тази информация, за да показваме реклами, които биха могли да Ви представляват особен интерес за нашите потребители. (2) Бисквитки за услуга, които ни помагат да направим нашата система или някой от нейните модули възможно най-ефективен. Те дават възможност да се запомни регистрацията и данните за вход, да се запазят предпочитаните Ви настройки. (3) Рекламни и аналитични бисквитки на трети страни, които се поставят от името на независими рекламодатели, които рекламират на системата ни или някой от нейните модули. Тези "бисквитки" могат да бъдат поставени в рекламата или на други места на сайта. Тези “бисквитки” са анонимни - не могат да Ви идентифицират. Те се използват за статистически анализ, като позволяват на рекламодателя да преброи колко хора са видели неговата реклама или са я видели повече от веднъж. Те също така могат да позволят на рекламодателя да приспособява рекламата към Вас, когато посещавате други уебсайтове. (4) Нямаме достъп до "бисквитки" на трети страни, а организациите на трети страни нямат достъп до нашите. Организациите на трети страни, които поставят бисквитки, имат собствени строги правила за поверителност. Уеб указателите (Web beacons) са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните ‘бисквитки’ (‘cookies’). Повече информация за уеб указателите можете да намерите на: Тук 

  Контипсо ООД си запазва правото да позволява на компании като трета страна да показват реклами или набират информация за сайта като записват информация от бисквитки или уеб указатели от Вашия компютър.

  Цели на обработка на личните Ви данни:

  Контипсо ООД обработва личните Ви данни само за целите, описани по-долу:
  • за регистрация и управление на профила Ви, включително, за да ползвате услуги, изискващи регистрация в нашия сайт и комуникация с Вас, включително, но не само при раздаване на награди в игри, за разрешаване на спорове и отстраняване на проблеми;
  • за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в сайтовете на Контипсо ООДс цел подобряване на нашите продукти;
  • да Ви изпращаме регулярен нюзлетър, за който изрично сте се абонирали;
  • за маркетингови цели, свързани с активности на системата или някой от нейните модули;
  • да Ви изпращаме маркетингови съобщения и информация на трети страни, когато изрично сме получили Вашето съгласие за това.
  • Проверка на самоличността, за да се гарантира безопасността на уебсайта, сключването на публично споразумение на участника и / или лицензионното споразумение на купувача;
  • Създаване на потребителски акаунт и осигуряване на неговата стабилна работа;
  • Обработване на вашите коментари и предложения;
  • Предоставяне на подходяща информация за офертите, които могат да представляват интерес за Потребителя;
  • Обработка на онлайн покупки;
  • Непрекъснато наблюдение на дейността на потребителите и посетителите;
  • Информиране на потребителите и посетителите за нови услуги.

  Разпознаване и събиране на IP адреса позволява:

  - разкриване на идентичността на потребители в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия;
  - анализ на трафика към сайта и предпазване от злонамерени атаки;
  - да Ви покажем реклама свързана с Вашата локация или сервизна информация, като прогнозата за времето, за населеното място, в което се намирате или за най-близкото до него;
  - удостоверяване на валидността на “харесвания” в игри организирани от Контипсо ООД.

  Oбработване на лични данни на лица под 16 години:

  Разбираме значението на това да се предприемат допълнителни предпазни мерки за защита на неприкосновеността и безопасността на децата. Съобразно с това, деца на възраст под 16 години нямат право да си създават профили в системата на Контипсо ООД или някой от нейните модули без изричното съгласие на свой родител/настойник. Ние ще изтрием всеки акаунт в системата, който е създаден от дете на възраст под 16 години без разрешение на родител/настойник, в най-кратък срок, след като сме информирани за това. 

  Ако сте на възраст под 16 години, моля, не изпращайте никаква информация за себе си, включително, но не само име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други. В случай, че научим, че сме събрали лична информация от дете на възраст под 16 години без съгласието на родител/настойник, ще изтрием тази информация възможно най-бързо. Ако смятате, че може да имаме информация от или за дете под 16 години, моля, свържете се с нас на контактите, посочени по-долу.

  Какво правим, за да защитим личните Ви данни:

  Ние полагаме сериозни усилия, за да гарантираме сигурността на нашата система и нейните модули. Данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет). SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет. 

  Паролата, която предоставяте при регистрацията си при нас ни, е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация.

  Запазването на поверителността и сигурността на личната Ви информация е с най-висок приоритет и ограничаваме достъпа до нея само на онези служители на Контипсо ООД, които трябва да влязат в контакт с нея, за да изпълнят своята роля и да дадат възможност на услугите ни да Ви бъдат предоставени. Ние ще запазим Вашата информация поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели. 

  Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва в сървъри. Наш партньор в тази технология е „Суперхостинг.БГ“ ООД (superhosting.bg). Повече за защитата и съхранението на Вашите данни в сървъра може да научите тук: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php%23personal_data

  Ние съхраняваме Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното функциониране на нашия уебсайт. В общия случай, съхраняваме Вашите лични данни докато съществува Вашият профил в даден сайт или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.
  Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство.
  Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

  Вашите права и възможности във връзка с обработване на личните Ви данни:

  Разполагате с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които съхраняваме за Вас, а именно:
  1.Оправомощени сте да изискате достъп и да получите информация по отношение личните данни, които се съхраняват за Вас, както и информация, касаеща целите на обработването, категориите лични данни, получателите, пред които е възможно да бъдат разкрити личните Ви данни и друго;
  2.Имате право по всяко време да поискате коригиране на неточни данни, свързани с Вас, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;
  3..По всяко време можете да оттеглите съгласието си за използване на личните Ви данни, което сте предоставили в предходен момент. В този случай, оттеглянето на съгласието Ви за използването или обработването на личните Ви данни може да доведе до невъзможност да се възползвате от определени продукти или услуги, предоставяни от горепосочената система;
  4.Ако прецените, че не желаете Контипсо ООД да обработва личните Ви данни, Вие имате право да бъдете „забравени“, т.е. можете по всяко време да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:4.1.личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  4.1.личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  4.2.в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни; 4.3.ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно;
  4.4. в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни;
  4.5. други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;
  5. В редица случаи Вие имате право да поискате вместо изтриване на данните ограничаване на обработването на личните Ви данни;
  6. Право на възражение пред Контипсо ООД срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;
  Всички изброени права може да упражните чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: office@contipso.com, изпратено от регистрационния ви имейл адрес, съдържащо най-малко следното:

 • потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

 • описание на искането;

 • посочване на домейн на сайт, за който се отнася това искане

 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;


 • Освен възражение към Контипсо ООД, също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:

  Наименование Комисия за защита на личните данни
  Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
  Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
  Телефон 02 915 3 518
  Интернет страница www.cpdp.bg


  Ако субект пожелае да бъде „забравен“ и неговите лични данни бъдат изтрити, то това е необратим процес и не могат да бъдат възстановени впоследствие!
  В случаите на упражняване на правата по чл. 17 от GDPR, Контипсо ООД изтрива единствено личните данни на субекта, но не и публично достъпни публикации, които субектът на данните е направил във форуми, коментари към публикации и статии в сайта, постове и блогове.

  Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението. Освен горепосочените права Контипсо ООД Ви дава право да извършвате сами някои от следните промени във връзка с обработването на личните Ви данни, а именно:
  • В потребителския си профил може сами да редактирате и изтривате лични данни, които не за задължителни за ползването на сайта и не желаете да бъдат публично достояние;

  • Можете да управлявате предпочитанията си за абонаменти от настройките на потребителския си профил, както и да се откажете от получаването на конкретен e-mail бюлетин чрез избор на опцията за отписване в края на всеки получен e-mail.

  Вашите задължения във връзка с предоставяната информация :

  Така както ние поемаме редица задължения и предприемаме широк набор от технически и организационни мерки, за да гарантираме поверителността на личните Ви данни, така и Вие носите задължението да ни предоставяте само и единствено точна, вярна и неподвеждаща информация, с чието споделяне не нарушавате правата на която и да е трета страна. Също така се ангажирате да публикувате материали (снимки, видео материали и друго дигитално съдържание), за които притежавате авторско право.

  Полезна информация:

  Има редица полезни инструменти и ресурси, които можете да използвате, за да контролирате поверителността си онлайн, например чрез онлайн избора си или инициативата за мрежова реклама http://www.youronlinechoices.com/bg/.
  Особено препоръчваме да се запознаете с функциите и настройките за поверителност на браузъра, който използвате.
  На следния адрес можете да откриете много полезна информация за онлайн поведенческа реклама и защита на личните данни в Интернет http://www.youronlinechoices.com/bg/.

  За да научите повече как ние ползваме трета страна за събиране и използване на информация върху страницата на Контипсо ООД моля, посетете следните страници:
  https://www.gemius.com/privacy-policy.html
  https://adocean-global.com/en/company/privacy-policy/
  http://www.google.bg/privacypolicy.html

  Google, като трета страна в ролята на доставчик, използва ,,бисквитки" за показването на реклами на сайта на Контипсо ООД.

  Повече информация за защита на лични данни, може да получите на сайта на Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1115

  Връзка с нас:
  В случай че имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни или в случай че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, моля да се свържете с нас чрез email на следния адрес: office@contipso.com или на телефон 0898346234

  Можете да се свържете с Контипсо ООД и писмено на следния адрес: гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8, офис 2
  Горе