CMYK Inspired е модерен мултифункционален шаблон за Articulate Storyline 3. Шаблонът се състои от 36 слайда и е проектиран за курс с 4 основни подтеми със следните типизирани изгледи:

- Начален и изходящ екран

- Меню на курса

- Съдържание на курса

- Основни структурни изгледи: списък, цели на курса, инфографики, интерактивни области (hotspot), мултимедийни изгледи – текст+снимка/текст+видео, слайдове, които дават възможност за разгръщане на сценарий и др.

- Напълно конфигуриран тест с типизирани тестови елементи + автоматизирана система за оценяване

*Шаблонът е проектиран за употреба с вградения в Articulate Storyline 3 плейър.

Програма на работния файл

Articulate Storyline

Брой слайдове

36

Забележка: Все още няма зададени въпроси
Забележка:

За да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Забележка: Все още няма публикувани отзиви
Забележка:

За да добавите отзив е необходимо да сте регистриран.

Primary Health Care

  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl

Lorem Ipsum is simpl

Articulate Storyline
PACK
Моля, напишете нещо
Горе