Психологическият договор се отнася до неписан, а често пъти дори и неизказан набор от очаквания между хората. Организационният учен Денис Руси първоначално разработва психологическия договор в трудов контекст.

Психологическият договор съдържа очакванията в трудовите взаимоотношения и е различен от формално подписания трудов договор. Двата договора определят какви ще бъдат отношенията между работодател и служител. Психологическият договор включва както формални, така и неформални договорености, взаимни убеждения, очаквания за изпълнението на ролите и служи за стабилна основа на взаимоотношенията.

Този тип договор постоянно се променя и развива, често пъти въз основа на протичащата комуникация или липсата на такава между служителя и работодателя.

Използван е Power Point 2016 (pptx) за анимация на слайда.  Анимацията следва логическия ход на развитие и възможните отклонения. След като закупите слайда, можете да го променяте спрямо конкретните потребности на обучението, което провеждате и да го използвате неограничен брой пъти. Единственото ограничение е да не публикувате онлайн учебния обект с изключение на прилагането му в курсове, които се разпространяват по електронен път.

Последна актуализация 20/06/2019г.

Аудио

Без аудио

Включва работен файл

Да

Времетраене (минути)

5

Програма на работния файл

Power Point

Основен език

Български

Забележка: Все още няма зададени въпроси
Забележка:

За да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Забележка: Все още няма публикувани отзиви
Забележка:

За да добавите отзив е необходимо да сте регистриран.

Primary Health Care

  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl

Lorem Ipsum is simpl

5 | Power Point
PACK
Моля, напишете нещо
Горе
contipso