Груповата задача: „Как да привлечем внимание към социално значим проблем?“ може да се използва успешно както за развитие на умения за популяризиране на кауза, така и за развитие на умения за работа в екип.

По отношения на популяризирането на кауза се тренират следните умения:

1. Умения за външно комуникиране на проблем/кауза – избор на целеви аудитории и формулиране на подходящи послания за привличане на вниманието им към проблема/ каузата;

2. Умения за убеждаване на хората да проявят загриженост към проблем/ кауза и да отделят време (доброволен труд, участие в събития и инициативи и др.) и/ или средства (вкл. непарични) за каузата

 

Чрез задачата в рамките на екипа се тренират уменията:

  • умения за вземане на решения в екип;
  • умения за комуникиране и ефективни взаимодействия в екипа;
  • умения за групово представяне на обща кауза;
  • развитие на креативност в условията на работа по групова задача.

 

По тази задача може да се работи и в една група, но е препоръчително участниците в една група да не са повече от 10 души. Групата може да е реалният екип, който има за задача да работи по популяризиране на кауза – независимо дали е социална или не.

Предимство на използването на тази ситуационна задача е, че не изисква почти никакви ресурси – единствено канцеларски материали. Препоръчва се заснемане, което означава наличие на камера, но това не е задължително.

Изпълнението на задачата изисква минимум 80 минути.

В задачата ще намерите описание на необходимите материали, но те са препоръчителни - могат де се заменят с други или да се добавят нови от гл.т. по-добро постигане на конкретните цели.

Представено както общо описание на задачата, така и описание по етапи.

Предлагаме и примерни въпроси за дискусия.

Ако темата ви интересува и желаете да се възползвате от натрупан вече опит по нея, може да се свържете с автора - Светла Димова:

Тел. 0898 23 36 79 или имейл: sdimova.lef@gmail.com

Бр. страници

3

Език

Български

Време за изчитане в минути

3

Забележка: Все още няма зададени въпроси
Забележка:

За да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Забележка: Все още няма публикувани отзиви
Забележка:

За да добавите отзив е необходимо да сте регистриран.

Primary Health Care

  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl

Lorem Ipsum is simpl

TXT
DOCX
Моля, напишете нещо
Горе
contipso