Този анимиран слайд представя накратко класическия модел на йерархията на потребностите, разработен от Абрахам Маслоу в труда му „Теория на човешката мотивация“. Учебният обект обхваща петте нива: физиологично, сигурност, социални потребности, самооценка и себеактуализация. Към всяко едно от нивата има кратко описание на съдържанието. Посочен е и Интернет ресурс, разработен от Университета „Кристофър Грийн“  Йорк. Чрез него може да разширите своето познание и възможността за представяне. Учебният обект е разработен чрез PowerPoint (pptx формат) и може да бъде редактиран спрямо конкретните Ви потребности. Можете да променяте, отпечатвате, презентирате и размножавате неограничен брой пъти слайда по време на обучение. Единственото ограничение е да не публикувате материала онлайн.
Последна актуализация 28/05/2019г.

Включва работен файл

Да

Времетраене (минути)

6

Брой слайдове

1

Програма на работния файл

Power Point

Основен език

Български

Забележка: Все още няма зададени въпроси
Забележка:

За да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Забележка: Все още няма публикувани отзиви
Забележка:

За да добавите отзив е необходимо да сте регистриран.

Primary Health Care

  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl

Lorem Ipsum is simpl

6 | Power Point
PACK
Моля, напишете нещо
Горе
contipso