Един ръководител може да има много и различни роли в една организация. Този учебен обект се състои от три анимирани слайда, които разглеждат темата „Ролите на един ръководител".

В слайд 1 се дефинира понятието роля в контекста на мениджмънта.

В слайд 2 се посочват източниците на очаквания както в организацията, така и извън нея.

В слайд 3 се разглежда концепцията за ролята като пресечна точка и баланс между личността на ръководителя и очакванията на организацията.

 

За изготвянето е използван  Power Point 2016 (pptx). Дизайнът е подготвен от професионален графичен дизайнер, а съдържанието от експерт в областта на управлението. След като закупите учебния обект, можете да добавите свое лого на предвиденото за целта място. Може да променяте и използвате слайдовете по Ваше усмотрение. Ограничението е да не публикувате онлайн учебния обект с изключение на използването му в онлайн курс за обучение.

Последна актуализация 25/06/2019г.

Аудио

Без аудио

Времетраене (минути)

15

Програма на работния файл

Power Point

Основен език

Български

Забележка: Все още няма зададени въпроси
Забележка:

За да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Забележка: Все още няма публикувани отзиви
Забележка:

За да добавите отзив е необходимо да сте регистриран.

Primary Health Care

  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl

Lorem Ipsum is simpl

15 | Power Point
PACK
Моля, напишете нещо
Горе
contipso