„Пирамида на потребностите” е трениг упражнение, подходящо както за демонстрация на различията в ценностите и приоритетите на хората, така и на това, което ги свързва.

 

Без да изисква никакви ресурси под формата на материали (като изключим 20 листа или картончета и 2 химикалки) по убедителен начин разкрива кои са най-важните неща за всеки участник и колко различни могат да са тези най-важни неща за всеки от групата. Разбира се, откриват се и общите ценности и разбирания – нещо, което е толкова важно, колкото и отчитането на различията.

  • Наред с демонстрацията на сходствата и различията в ценностите и приоритетите, се постига и целта за по-добро опознаване на хората в групата.
  • „Пирамида на потребностите” е упражнение, подходящо за хора, които работят (или учат) заедно и особено в ситуациите,  когато резултатите от съвместната им дейност зависят от това доколко се познават.
  • Упражнението включва вземането на поредица от групови решения и е подходящо също така за развитие на умения за вземане на решения в екип.

 

Препоръчителното време за работа по упражнението е един час. Структурирано е в четири стъпки, завършващи с дискусия като за всяка част е предложена ориентировъчна продължителност. В подробното описание ще намерите и конкретните цели, които могат да се постигнат с упражнението. Накрая са дадени примерни въпроси за дискусия.

 

В хода на работа по упражнението могат да излязат  допълнителни прозрения, а също и интересни проблеми за обсъждане. 

Всеки водещ може да внесе уточнения по конкретната ситуация в зависимост от целите и темите на семинара или обучението, в което ще използва упражнението.

За други игри или провеждане на обучения по тази и сходни теми можете да се свържете директно с мен Светла Димова  чрез телефон 0898 23 36 79 или да разгледате други активности тук в Contipso Market.

Бр. страници

2

Език

Български

Време за изчитане в минути

3

Забележка: Все още няма зададени въпроси
Забележка:

За да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Забележка: Все още няма публикувани отзиви
Забележка:

За да добавите отзив е необходимо да сте регистриран.

Primary Health Care

  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl

Lorem Ipsum is simpl

TXT
DOCX
Моля, напишете нещо
Горе
contipso