Лист за проверка (въпросник), служещ за провеждане на диагностика на състоянието по отношение на ремонта и поддръжката в организацията. След анализ на общото състояние се обхващат процеси като: документиране на оборудването, реагиране при авария на машините или оборудването, осигуряване на безопасността и глупакозащита, заявяване на ремонт на машините и оборудването, осигуряването с инструменти, планиране на ремонтите, доставката на резервни части и приключването на ремонта. Документът съдържа 52 въпроса или области за анализ.  Представен във формат (word/ docx), който позволява да добавяте или изтривате въпроси, съобразно спецификата на дейност в организацията. Можете да отпечатвате и размножавате неограничен брой пъти въпросника. Единственото ограничение е да не публикувате въпросника онлайн.

Бр. страници

3

Език

Български

Време за изчитане в минути

3

Забележка: Все още няма зададени въпроси
Забележка:

За да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Забележка: Все още няма публикувани отзиви
Забележка:

За да добавите отзив е необходимо да сте регистриран.

Primary Health Care

  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl

Lorem Ipsum is simpl

TXT
DOC
Моля, напишете нещо
Горе
contipso