Въпросникът се състои от 31 въпроса и цели анализ на състоянието в организацията по отношение на управлението чрез поставяне на цели. Материалът е в обем 1,5 страници текст, написани в word (docx) формат.

Въпросникът може да бъдат редактиран и променян. Няма ограничения в броя разпечатки и копия, които можете да направите. Единственото ограничение е да не разпространявате материала публично в интернет.

Версия 1 с последна редакция: 08/03/2019г.

Бр. страници

4

Език

Български

Време за изчитане в минути

8

Забележка: Все още няма зададени въпроси
Забележка:

За да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Забележка: Все още няма публикувани отзиви
Забележка:

За да добавите отзив е необходимо да сте регистриран.

Primary Health Care

  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl

Lorem Ipsum is simpl

TXT
DOCX
Моля, напишете нещо
Горе
contipso