Много решения се вземат всеки ден. Някои от организационните решения са толкова рутинни, че могат да се вземат без сериозно обмисляне. Затруднения предизвикват решенията, които изискват сериозен анализ и обмисляне. Това могат да бъдат решения, които включват:

Сложност – решения, при които трябва да се вземат предвид много взаимосвързани фактори;

Несигурност – където много от факторите или данните може да са неизвестни;

Висок риск – последиците от тези решения могат да бъдат със значително негативно въздействие

Много алтернативи – може да има прекалено много алтернативни решения, всяка със специфичен набор от несигурност и последици

Ресурси – най-често липса на адекватни ресурси за решаването на проблема

Човешка реакция – в зависимост от решението могат да се появят различни, често нежелани, реакции на хората, засегнати от решението

Често хората в организацията вземат решение, което включва сложни въпроси като посочените по-горе. Тогава заинтересованите страни (всеки който търпи позитиви или негативи от вземането или невземането на решението) изпитват затруднения. Първа стъпка за подобряването на процеса на вземане на решение е отчитането на различните гледни точки. Тази структурирана информация, позволява използването на ефективен и стабилен процес на оптимизиране, базиран на данни.

В пакета се представени три типа анкети за проучване на процеса на вземане на решения в организацията и последствията от тях:

1. Анкета сред клиенти и партньори – 16 въпроса

2. Анкета сред ръководители на организацията – 20 въпроса

3. Анкета сред служители на организацията – 15 въпроса

Анкетните карти са разписани в Word (docx) и след закупуване могат да бъдат модифицирани спрямо потребностите на анализа, който планирате. Анкетите са разработени по поръчка на Авидитос за конкретно изследване на процеса на вземане на решения и последствията. Екипът по разработка включва ръководители, изпълнители и икономисти и е ръководен от професор в областта на икономиката и маркетинга.

Бр. страници

6

Език

Български

Време за изчитане в минути

18

Забележка: Все още няма зададени въпроси
Забележка:

За да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Забележка: Все още няма публикувани отзиви
Забележка:

За да добавите отзив е необходимо да сте регистриран.

Primary Health Care

  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl

Lorem Ipsum is simpl

TXT
RAR
Моля, напишете нещо
Горе
contipso