Ситуационната задача/ игра „Талисмани” дава възможност за развитие на умения за креативност и работа в екип чрез използване на два арт метода: приложно изкуство и танц. Тя е предназначена за групова работа като паралелно може да се работи в две или повече групи - препоръчително всяка с не повече от 7-8 души, които наистина работят заедно като екип.

В хода на работата по задачата могат да бъдат постигнати следните конкретни цели:

- „изкристализиране” на начини и идеи за ограничаване и/или елиминиране на някои фактори, снижаващи ефективността на екипа (тези фактори могат да бъдат като вътрешни, така и външни);

- генериране на възможни решения за справяне с чести рискови ситуации и такива, които пречат на екипа по-успешно да постига набелязаните цели.

Предлагаме подробно описание на задачата, включително по отделни етапи; ориентировъчна обща продължителност за работа, както и на всеки един етап; цели; необходими материали и примерни въпроси за дискусия.

Предложените материали са евтини и лесни за осигуряване и подлежат на промяна от страна на фасилитатора – по собствена преценка той може да замени някои с други или да добави нови.

За някои от етапите са дадени варианти и от фасилитатора зависи кой вариант да избере в зависимост от специфичните потребности на конкретната аудитория. Към дадените примерни въпроси могат да се добавят и други.

Общата продължителност на задачата е минимум 95 минути.

Задачата позволява с повече време, но със съвсем малко ресурси да се постигнат едновременно няколко цели: от една страна - развитие на креативност и на умения за работа в екип, а от друга - откриване на идеи, начини и конкретни решения за преодоляване на факторите на средата, снижаващи ефективността на работата в екипа.

Включва работен файл

Да

Основен език

Български

Забележка: Все още няма зададени въпроси
Забележка:

За да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Забележка: Все още няма публикувани отзиви
Забележка:

За да добавите отзив е необходимо да сте регистриран.

Primary Health Care

  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl

Lorem Ipsum is simpl

PACK
Моля, напишете нещо
Горе
contipso