Основната цел на задачата е да развие умения за екипна работа по социална кауза/ проблем, но едновременно с това тя дава отлична възможност да се развият и различни умения за работа в екип – умения за вземане на решения в екип, общуване и комуникация, представяне и дискутиране на проблеми в група, даване на групови оценки и самооценки и др.

Задачата може да се използва и като инструмент за реална работа на екипи по общи и споделени проблеми– напр. за избор на обща кауза, генериране на идеи за конкретни социални инициативи и изразяване на съпричастност към тях и др.

Допълнителни ползи от работата по задачата са насърчаването на креативността и развитието на умения за изразяване на чувства и емоции чрез различни средства.

Ориентировъчната продължителност за работа по задачата е 100 минути. Изисква се участниците да са разделени в най-малко две подгрупи, но подгрупите може да са и повече. Препоръчителният брой участници в малките групи е 7-8 души.

Предоставяме ви конкретните цели, които могат да се постигнат с работата по задачата; общо описание на задачата, както и описание по отделни етапи; необходимите материали и примерни въпроси за дискусия.

Водещият (фасилитаторът) може да добави допълнителни материали към предложените, да наблегне на едни или други етапи и аспекти от работата по задачата в зависимост от конкретните цели.

С много малко ресурси (предложените материали не струват почти нищо) могат да се постигнат много цели!

Ако темата ви интересува и желаете да се възползвате от натрупан вече опит по нея, може да се свържете с автора - Светла Димова: 

Тел. 0898 23 36 79 или имейл: sdimova.lef@gmail.com

Бр. страници

3

Език

Български

Време за изчитане в минути

3

Забележка: Все още няма зададени въпроси
Забележка:

За да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Забележка: Все още няма публикувани отзиви
Забележка:

За да добавите отзив е необходимо да сте регистриран.

Primary Health Care

  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl

Lorem Ipsum is simpl

TXT
DOCX
Моля, напишете нещо
Горе
contipso