• Ситуационната задача „Поканата” е подходяща за сближаване на групи, които се различават по определени признаци – култура, интереси, цели и др., но за които от гл.т. на съвместната работа или учене е добре да се познават по-добре и да подобрят междуличностните си взаимодействия. 
 •  Освен опознаване и сближаване, задачата има като основна цел и подобряване на комуникациите и общуването между групи, различаващи се по някаква причина. 
 •  Много добър ефект е постиган с нея за постигане на разбирателство между отдели, които са в конфликт на интереси помежду си, влияещ негативно върху дейността на организацията като цяло (един такъв конкретен пример е с конфликт между търговски и маркетинг отдел). 

 

Ситуационната задача се състои от две части като всяка от тях може да се използва и като самостоятелно обособена задача. Всяка от частите е с приблизителна продължителност за работа и дискусии от 75 мин. т.е. общото необходимо време, в случай че се използват и двете части е 150 мин.
За всяка от частите са дадени поотделно цели, необходими материали, кратко описание, описание по отделни етапи, продължителност на всеки етап и примерни въпроси за дискусия.
Задачата не изисква никакви специални материали и условия. Необходими са по 2 листа хартия, маркери и химикалка за всяка група – за всяка една от частите.

 

Ето и някои конкретни цели, които могат да се постигнат с нея:

 • Развитие на умения за комуникации и общуване с различни по някакъв признак  групи хора;
 • Идентифициране на общи белези и  сходства с на пръв поглед различни от нас  групи и общности;
 • Развитие на умения за избиране и използване на подходящи спрямо конкретната аудитория послания и комуникационни канали;
 • Развитие на умения за даване и получаване на обратна връзка; 
 • Опознаване на хора с различна култура, интереси или др.;
 • Сближаване на различни групи и общности.

 

За други игри или провеждане на обучения по тази и сходни теми можете да се свържете директно с мен Светла Димова  чрез телефон 0898 23 36 79 или да разгледате други активности тук в Contipso Market.

Бр. страници

5

Език

Български

Време за изчитане в минути

6

Забележка: Все още няма зададени въпроси
Забележка:

За да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Забележка: Все още няма публикувани отзиви
Забележка:

За да добавите отзив е необходимо да сте регистриран.

Primary Health Care

 • Lorem Ipsum is simpl
 • Lorem Ipsum is simpl
 • Lorem Ipsum is simpl
 • Lorem Ipsum is simpl

Lorem Ipsum is simpl

TXT
DOCX
Моля, напишете нещо
Горе
contipso