Ситуационната задача „Това ли е проблемът?” е групова задача за развитие на креативност, основана на арт метода „изобразително изкуство”. Една от целите на задачата е да бъде решен конкретен проблем чрез визуализацията му. Едновременно с развитието на креативност чрез групово преживяване на творческо напрежение, се постига и ефекта да се намери наистина ново или нестандартно решение на избрания реален проблем.  

Задачата дава възможност и за развитие на умения за работа в екип, в т.ч. за вземане на решения в екип.

Предимство на задачата с горепосочените цели е, че не изисква  скъпи материали и ресурси за изпълнението й– дадени са няколко варианта, които са със съвсем ниски разходи.

Времето, необходимо за работа по задачата е 90 минути като то е ориентировъчно и препоръчително.

Освен цели, необходими материали и приблизителна продължителност на задачата, предлагаме общо описание, описание по етапи и примерни въпроси за оценка, коментар и дискусия относно процеса и резултатите.

Включва работен файл

Да

Основен език

Български

Забележка: Все още няма зададени въпроси
Забележка:

За да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Забележка: Все още няма публикувани отзиви
Забележка:

За да добавите отзив е необходимо да сте регистриран.

Primary Health Care

  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl

Lorem Ipsum is simpl

PACK
Моля, напишете нещо
Горе
contipso