Ситуационната задача/ игра „Приказка за червената шапчица” е групова задача, базирана на две арт-техники: писане на история (разказ) и театър. Тя има за цел да провокира креативността на участниците в обучението и да развие техните умения за работа в група. Подходяща е в случаи, когато групите са изправени пред предизвикателството да  излязат  от традиционните си  възприятия, представи и стереотипи. Паралелно с това съдържа значителен потенциал за развитие на умения за работа в екип, особено когато екипите трябва да се справят с нов тип и/или нестандартни задачи.

Изпълнението на играта не изисква специални ресурси. Предлагат се два варианта: за първия са необходими по няколко листа и химикалка на група, а за втория могат да се включат няколко допълнителни реквизита (по преценка на водещия). Възможно е да се направи запис на изпълнението, включено в задачата, но това не е задължително.

Препоръчително е да се работи паралелно в рамките на поне две малки групи от по 6-7 души.

Общото време за работа с две групи е минимум около 1час и 46 минути. Тази продължителност е препоръчителна - от конкретната ситуация ще зависи дали тя да не се намали или увеличи.

В подробното описание на задачата/ играта ще намерите конкретните цели; общо описание; описание на отделните етапи; разпределение на времето по етапи; списък на задължителните и допълнителни материали (последните могат да се включат по преценка на водещия), както и примерни въпроси за оценка и дискусия на преживяното.

Включва работен файл

Да

Основен език

Български

Забележка: Все още няма зададени въпроси
Забележка:

За да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Забележка: Все още няма публикувани отзиви
Забележка:

За да добавите отзив е необходимо да сте регистриран.

Primary Health Care

  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl

Lorem Ipsum is simpl

PACK
Моля, напишете нещо
Горе
contipso