• Ситуационната задача „Учители” дава възможност чрез игра и хумор да се изследват и развият уменията за комуникация – вербална и невербална в нетрадиционни ситуации.
  • Паралелно дава настройки за избор на ефективни подходи в общуването с „различни” хора и различни видове аудитории.
  • Изпълнението на задачата изостря чувствителността към приемането и разбирането на различията, към отчитането им с цел по-добро общуване. По естествен начин изплуват факторите, които трябва да се вземат предвид в успешното комуникиране – вербално и невербално.
  • И не на последно място, развива умения как да учим другите, как да ги инструктираме и съветваме като основа на това да станем добри ментори.

     

Ситуационната задача „Учители” не изисква почти никакви ресурси, освен разпечатани ситуации за участниците – по един лист за всеки. Продължителността на работата по нея е около 70 минути.

Препоръчително е основната група да се раздели на малки групи от 5-6 души.

В подробното описание на задачата са изведени конкретните цели; описани са двете ситуации и дейностите на всеки етап; дадена е и ориентировъчната продължителност за всеки от етапите.

Предоставяме ви и списък от примерни въпроси за дискусия.

За други игри или провеждане на обучения по тази и сходни теми можете да се свържете директно с мен Светла Димова  чрез телефон 0898 23 36 79 или да разгледате други активности тук в Contipso Market.

Бр. страници

3

Език

Български

Време за изчитане в минути

6

Забележка: Все още няма зададени въпроси
Забележка:

За да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Забележка: Все още няма публикувани отзиви
Забележка:

За да добавите отзив е необходимо да сте регистриран.

Primary Health Care

  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl

Lorem Ipsum is simpl

TXT
DOCX
Моля, напишете нещо
Горе
contipso