Може да изгледате всички налични видео инструкции или да издирите и прочетете всички книги по плуване. Дали ще се научите да плувате добре? Едва ли. Тези действия няма да бъдат ефективни ако не се гмурнете във водата и не опитате сами. Така е и с продажбите. Книгите, които разглеждат темата за успешни продажби звучат добре имат ясни и разбираеми примери, но се нуждаете от практика и споделен положителен опит, за да напреднете в професията.

Груповото упражнение „Справяне с тежките емоции на клиентите“ има за цел да стимулира участниците в групата да споделят помежду си успешните стратегии, които са използвали, за да се справят с тежките емоции на клиентите си. Играта е подготвена от търговец с опит, в екип с поведенчески психолог. Продължителността на психологическия тренинг е около 35 минути и изисква разделянето на голямата група на под групи от по пет – шест човека. В материала са представени дейностите и последователността на етапите в упражнението.

Добавен е и лист за раздаване: „Справяне с тежките емоции на другите“. Файлът за изтегляне е във word вариант (2 страници)  и подлежи на модифициране спрямо конкретните цели на Вашия тренинг. Можете да разпечатвате, използвате и раздавате неограничен брой пъти упражнението и листовката по време на обучение. Единственото ограничение е да не публикувате материала публично.

Полезна в този контекст е и листовката „7 стъпки за справяне с гневни клиенти“

Допълнителна ценна информация, как да повишите своята емоционална интелигентност, може да намерите в курса "Основи на емоционалната интелигентност в работна среда" на адрес: https://catalog.contipso.com/osnovi-na-emocionalnata-inteligentnost-v-rabotna-sreda

* Напомняме, че съществува възможност и за присъствено провеждане на курса или организиране на обучение с хибриден формат. За допълнителна информация, условия или специални цени не се колебайте да се обадите на телефон: +359 876 50 89 66.

 

Последна актуализация 23/02/2024 г.

Бр. страници

2

Език

Български

Време за изчитане в минути

6

Забележка: Все още няма зададени въпроси
Забележка:

За да добавите коментар е необходимо да сте регистриран.

Забележка: Все още няма публикувани отзиви
Забележка:

За да добавите отзив е необходимо да сте регистриран.

Primary Health Care

  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl
  • Lorem Ipsum is simpl

Lorem Ipsum is simpl

TXT
DOC
Моля, напишете нещо
Горе
contipso